Ikony

'Ikony' to próba dotarcia do esencji obrazu - w pół drogi między fotografią figuratywną a abstraktem. Gdy wyabstrahować z przedstawionej rzeczywistości złudzenie istnienia czasu i przestrzeni, to co pozostanie to ikona - pierwotny obraz rzeczy.

Back to Top