Miejsca

Z milionów podświadomie rejestrowanych obrazów wyłania się archetyp miejsca. Zawieszony w czasie i przestrzeni, pierwotny dla ludzkiego aparatu poznania. To miejsce istniało zanim je odwiedziłeś i będzie istnieć, gdy Ciebie już nie będzie.

Back to Top