Przestrzenie

'Przestrzenie' to komentarz z pogranicza fotografii i ilustracji. Jest próbą uchwycenia ulotnej granicy pomiędzy uczuciem bezpieczeństwa, jakie daje zamknięta przestrzeń, a klaustrofobicznym poczuciem uwięzienia.

Back to Top